Všeobecné podmínky

Prohlašuji, že beru na vědomí, že alkoholické nápoje prodáváme pouze osobám starším 18 let. Pokud při předání objednávky nedoložím zletilost předložením občanského průkazu, souhlasím s tím, že zaplatím objednané víno i přes to, že mi nebude předáno.

Polabene (prodávající) se sídlem na kpt. Bartoše 499, 530 09 Pardubice, dodává zboží na základě telefonické objednávky (telefon 606 07 48 07) nebo z on-line internetové objednávky (na www.polabene.cz). Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Pizzerie Polabene si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu www.polabene.cz

Dle zákonu č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, který upravuje mimo jiné i problematiku poškozených bankovek a mincí. Uvedený zákon umožňuje odmítnout přijetí bankovky nebo mince, která je poškozená a to bez ohledu na to, zda se jedná o poškození běžné či nestandardní.

Registrace a objednávky na Polabene.cz

Na základě registrace kupujícího (zákazník) provedené na webové stránce www.polabene.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní bude ihned umožněno naše výrobky objednávat.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarové a softwarové údržby.

Na základě provedení telefonické objednávky na telefon 606 07 48 07 není nutno žádné registrace kupujícího.

Při telefonické objednávce naši zaměstnanci vždy po Vás budou požadovat jen potřebné informace a to adresa dodání včetně popisného čísla, příjmení objednávajícího, telefon a danou objednávku. Jiné informace není potřeba uvádět.

Po přijetí ať už telefonické či internetové objednávky se objednané zboží vyexpeduje v co nejkratší době, pokud ze strany objednávajícího není určeno jinak. Při objednávce na určitou dobu, musí zákazník počítat, že tato doba je jen orientační a může dojít ke zpoždění dodání objednávky.

Změna ingrediencí bude zpoplatněna viz ceník ingrediencí u každého produktu.

Přeprava a dodací podmínky

Veškeré přijaté objednávky jsou jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího závazné. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo, že některý doplňkový sortiment může být dočasně vyprodán, v těchto případech bude kupujícímu nabídnuta jiná alternativa. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit za něj celkovou cenu. Prodávající se zavazuje objednané zboží doručit na adresu uvedenou v objednávce a to v co nejkratším možném termínu.

Alkohol a cigarety neprodáváme osobám mladší, 18 let. Vyhrazujeme si právo požadovat prokázání požadovaného věku před předáním objednávky obsahující alkoholické nápoje.

Všechny ceny uvedené na našich internetových stránkách a tiskovinách jsou včetně DPH, balného a dovozu a to v rámci mapy rozvozu. Firma Polabene si vyhrazuje právo mít aktuální nabídku produktů, cen a akcí na www.polabene.cz a měnit ho dle vlastního uvážení.

Jídla jsou určena k rychlé spotřebě. Gramáže uvedené u jídel jsou uvedeny v syrovém stavu.

Polabene dodává nejlepší pizzu ve městě za použití výhradně čerstvých surovin a řádně proškoleného a zaškoleného personálu, pokud se však stane, že zboží neodpovídá stanovené kvalitě nebo neodpovídá objednávce, zákazník má nárok na výměnu zboží. Doporučujeme zákazníkovi, aby si při převzetí objednávky překontroloval objednávku, jestli odpovídá jeho objednávce. Veškerý sortiment je převážen v hygienicky nezávadných termoboxech nebo chladících boxech.

Rozvoz

Firma Polabene si vyhrazuje právo nerozvážet produkty do lokalit mimo rozvozový plán - doručujeme pouze pro Pardubice a blízké okolí. Při objednávce min. 1 pizzy Vám zavezeme objednávku zdarma. Rozvoz objednávek jiného sortimentu neobsahující min. jednu pizzu jsou zpoplatněny částkou 100 Kč, pokud nepřesáhnou hodnotu 1000 Kč.

Za služby poskytnuté Naší firmou můžete platit hotově, platební kartou nebo stravenkami ticket restaurant, sodexo, cheque dejeuner. Firma Polabene si tímto vyhrazuje právo do zbylé hodnoty stravenek nevydávat. Jsou akceptovány hotovostní i bezhotovostní platby v korunách českých.

Reklamační řád

Polabene má personál, který byl řádně proškolen a zaškolen. Dojde-li však k situacím, že objednávající není spokojen s kvalitou dané objednávky, je povinen neprodleně volat na horkou linku 606 07 48 07 a Náš operátor danou stížnost řádně projedná s objednávajícím a následně navrhne řešení dané situace.

Reklamace zboží se vztahuje pouze a jen na zboží v ten den zakoupené. Každou reklamaci řešíme individuálně. Na požadované reklamace z předchozích dnů nebude zákazníkovi vyhověno.

Reklamace vyřizujeme na telefonní lince 606 07 48 07 a to v otvírací době. Na stížnosti, reklamace, připomínky a jiné, které obdržíme na firemní email odpovíme v co nejkratší době hned jak to bude možné. Obdržení odpovědi z emailu však může trvat až několik dní.

Pokud zákazník zjistí při kontrole zboží, že mu na jeho objednaném jídle chybí přídavek, který si přiobjednal, nemusí za něj řidiči (rozvozci) platit. Pokud toto zjistí až doma, ať neprodleně volá linku 606 07 48 07.

Pro vyřízení reklamace dodaného zboží je nutno nahlásit číslo účtenky (paragonu) a adresu kam byla objednávka dodána. Reklamované zboží nelze vyměnit nebo vrátit peníze, pokud objednávající nepředloží účtenku.

Je v zájmu zákazníka, aby si při převzetí objednávky zkontroloval správnost objednávky. Pokud nastane situace, že zákazník obdrží jiné zboží než si objednal a nechce ho, bude mu v co nejkratší době dodána správná objednávka.

Pokud zákazník není jakkoli spokojen s objednávkou, ať už z důvodu kvality, teploty, obsahem objednávky nebo jiného důvodu, musí neprodleně kontaktovat naši horkou linku 606 07 48 07. V případě, že bude reklamace oprávněna, bude nabídnuta zákazníkovi výměna zboží. Nová objednávka bude zákazníkovi dodána v co nejkratší možné době.

Je v zájmu zákazníka, aby si ihned přepočítal vrácené peníze od rozvozce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti s registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři nebo údaje sdělené na telefonu 606 07 48 07 při objednávce může zpřístupnit třetím subjektům a to spolupracujícím osobám (rozvozci, operátoři), toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém systému, nebo telefonní objednávce uchovávat. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na adresu nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle 606 07 48 07.

Na základě při registraci na stránkách www.polabene.cz nebo při objednávce na telefonu 606 07 48 07 poskytnutých kontaktních údajů může být Kupující kontaktován Prodávajícím za účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace.

Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle 606 07 48 07.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.polabene.cz. Novější Všeobecné obchodní podmínky ruší Všeobecné obchodní podmínky vydané dříve. Firma Polabene obchoduje pouze na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek. (Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k 6.11.2015.)

Kontakty

Martin Chlup
kpt. Bartoše 499
530 09 Pardubice
Telefon: 606 07 48 07