1. Udělujete tímto souhlas provozovateli webových stránek Polabene.cz - Martinu Venthartovi, bytem Na Větrníku 1208, 535 05 Chrudim IČ: 73975486 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • adresa

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a adresu je nutné zpracovat za účelem příjmu objednávek, dotazů z kontaktních formulářů, poptávek pracovních pozic, poptávek na služby společnosti a jiných dotazů návštěvníků webových stránek polabene.cz. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu maximálně 3 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na adresu Polabene.cz, kpt. Bartoše 499 530 09 Pardubice

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, a neposkytuje je žádné třetí straně.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.